ŠKOLSKÉ PORIADKY NESMÚ PORUŠOVAŤ ZÁKLADNÉ PRÁVA DETÍ

14.10.2020

V rámci workshopu k projektu Otvorené školy som dnes mala riaditeľom a riaditeľkám zapojených škôl odprezentovať, akým spôsobom sme v kancelárii riešili podnety týkajúce sa školských poriadkov. Keďže sa pandemická situácia ​zhoršila, presunuli sme sa do online priestoru.

Prostredníctvom virtuálneho spojenia sme mali možnosť hovoriť o prípadoch, kedy sa na Kanceláriu verejného ochrancu práv obrátili žiaci a rodičia žiakov základnej a strednej školy. Namietali, že školské poriadky mali obsahovať nariadenia, ktoré boli v rozpore so základnými právami a slobodami žiakov škôl. Napríklad definovaním maximálnej dĺžky vlasov u chlapcov alebo prikazovaním dodržiavania školského poriadku aj mimo školy.

Po preskúmaní podnetov som skonštatovala porušenie práv a slobôd detí a žiadala som nápravu. Vedeniu školy som spísala konkrétne pripomienky, ktoré boli zdôvodnené porušovaním základných práv a slobôd žiakov. V týchto prípadoch boli školské poriadky zmenené a problematické nariadenia odstránené.

Na obrázku môže byť: jedna osoba alebo viacerí ľudia, sediaci ľudia, obrazovka, kancelária a interiér
Zobraziť všetky