KDE VŠADE POMÁHAME?

30.07.2019

Pozrite si mapu všetkých miest, odkiaľ sú podnety a podania, ktorými sme sa zaoberali v roku 2018. Bolo ich celkovo 2282, z toho až 63 % v rámci našej kompetencie. Pôsobíme najmä voči orgánom verejnej správy ako sú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné poisťovne či Sociálna poisťovňa.

Okrem Slovenska ste nás kontaktovali z Českej republiky, Francúzska, Izraelu, Kanady, Austrálie a množstva ďalších krajín.

Ak aj vy sa domnievate, že orgány verejnej správy porušujú vaše základné práva, obráťte sa na nás osobne alebo písomne. Viac informácií ako podať podnet nájdete tu -> https://bit.ly/2GOU8WP.

Mapa všetkých podnetov za rok 2018 TU -> https://bit.ly/2YqUyfZ
Zobraziť všetky