Kancelária verejného ochrancu práv zmení sídlo

01.07.2014

Kancelária verejného ochrancu sa presťahuje do budovy Správy služieb diplomatického zboru na Grösslingovej ulici v centre Bratislavy. V priestoroch donedávna sídlilo zastúpenie Rozvojového fondu OSN (UNDP).

Vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv Marián Török a zástupca  Správy služieb diplomatického zboru podpísali včera, 30. júna 2014, zmluvu o budúcej zmluve. Kancelária ušetrí oproti súčasnému komerčnému prenájmu takmer 50-tisíc eur za rok.

Pred nástupom Jany Dubovcovej do funkcie platila Kancelária prenájom 262-tisíc eur. V súčasnosti platí už len 192-tisíc. V štátnej budove zaplatí už len takmer polovicu pôvodnej sumy komerčného nájmu - 140-tisíc eur. Kancelária plánuje ušetrené peniaze využiť na rozšírenie činností verejnej ochrankyne práv, ktorú doteraz obmedzoval podstatným spôsobom nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte.

Zmena sídla je finančne výhodná aj pre Slovenskú republiku. Peniaze za nájom, ktoré Kancelária bude hradiť štátnej akciovej firme, sa vrátia štátu cez vyplácané dividendy. Po vzájomnej dohode sa úrad presťahuje do nových priestorov v apríli 2015.
Zobraziť všetky