Kancelária verejného ochrancu práv získala tretie miesto v súťaži INFOčin roka

28.09.2007

V piatok 28. septembra 2007 sa v priestoroch Open Gallery na Baštovej ulici 5 v Bratislave uskutočnilo vyhlásenie výsledkov INFOčin 2007. Súťaž hodnotí verejné nominácie, ktoré sa vzťahujú na uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám v dvoch kategóriách: Priateľský INFOčin a Nepriateľský INFOčin roka. Kancelária verejného ochrancu práv bola nominovaná na udelenie ceny Priateľský INFOčin a následne získala tretie miesto. Uvedená nominácia bola za ústretovú odpoveď, ktorú obdržala nominujúca na svoju žiadosť o poskytnutie informácií. Napriek tomu, že Kancelária verejného ochrancu práv nemohla požadovanú informáciu sprístupniť, žiadateľku informovala o možnostiach riešenia a postupoch, súvisiacich s jej problémom. Zároveň jej boli poskytnuté dokumenty a ustanovenia právnych predpisov, týkajúce sa jej žiadosti.

Preberania ocenenia sa zúčastnili JUDr. Alexandra Stachová, riaditeľka osobného úradu KVOP a Mgr. Daniela Lengyelová, referentka pre právo na informácie, do ktorých pôsobnosti spadá vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácie v Kancelárii verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky