Kancelária verejného ochrancu práv koná – reakcia na reportáž TV Markíza odvysielanú dňa 20. augusta 2010

23.08.2010

TV Markíza v piatok 20. augusta 2010 v Televíznych novinách odvysielala reportáž o pánovi L. z Košíc a jeho neutešenej sociálnej situácii. Redaktor v závere reportáže konštatuje, že pán L. so žiadosťou o pomoc oslovil aj Úrad vlády, kanceláriu prezidenta, ombudsmana a niektoré politické strany, žiaľ, bezvýsledne. Kancelária verejného ochrancu práv však vo veci koná. Podnet pána L., týkajúci sa viacerých problémov,  bol verejnému ochrancovi práv doručený v polovici júla 2010. Následne bol pán L. kontaktovaný právničkou Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorá s ním jeho problémy konzultovala. Verejný ochranca práv aktuálne preskúmava prieťahy v konaní Sociálnej poisťovne o jeho nároku na invalidný dôchodok, ako aj rozhodnutie, ktorým mu bola zamietnutá žiadosť o priznanie dávky v nezamestnanosti. Orgánom verejnej správy však zákon priznáva 20-dňovú lehotu na predloženie stanoviska verejnému ochrancovi práv. Stanovisko Sociálnej poisťovne vo veci pána L. Kancelária verejného ochrancu práv už aj urgovala.
Zobraziť všetky