Kancelária verejného ochrancu práv bola spoluorganizátorom XV. ročníka z cyklu konferencií "Dieťa v ohrození"

18.12.2006

V dňoch 14. - 15. decembra 2006 sa v Bratislavskej vysokej škole práva uskutočnil XV. ročník z cyklu konferencií "Dieťa v ohrození" pod názvom "Retrospektívy a perspektívy zdravotnej, sociálnej a psychologickej starostlivosti a právnej ochrany detí a mládeže". Záštitu nad konferenciou prevzala pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej republiky. Hlavným organizátorom bol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Detský fond Slovenskej republiky. Po dvoch ročníkoch, venovaných právam dieťaťa v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré Kancelária verejného ochrancu práv organizovala, participovala v tomto roku ako spoluorganizátor. Ďalšími spoluorganizátormi tohto ročníka boli Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislavská vysoká škola práva a Justičná akadémia.
Zobraziť všetky