KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV A INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY PRI PODPISE MEMORANDA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI PRI PREVENCII A RIEŠENÍ RODOVEJ DISKRIMINÁCIE

13.06.2019

V kancelárii sa zaoberáme aj prípadmi týkajúcimi sa ochrany základných práv ľudí, ktorí čelia rodovej diskriminácii. V minulom roku sme sa venovali napríklad viackrát zmieňovanej problematike nezákonných sterilizácií žien predovšetkým rómskeho pôvodu, v ktorom išlo o porušenie sexuálnych a reprodukčných práv. Tiež sme riešili podnet týkajúci sa procesu prepisu rodu transrodových osôb na Slovensku, ktorý je podmienený podstúpením chirurgického zákroku na tele transrodových osôb s cieľom odstrániť ich reprodukčné orgány.

Problematika rodovej diskriminácie je veľmi komplexná, a preto vítam spoluprácu s Inštitútom pre výskum práce a rodiny.

Viac v článku TU. 
Zobraziť všetky