K ZOZNAMU KANDIDÁTOV A KANDIDÁTOK NA ÚSTAVNÝ SÚD

27.09.2019

Vítam, že poslanci a poslankyne po niekoľkomesačnom opakovaní volieb zvolili dostatočný počet kandidátov a kandidátok na plné obsadenie Ústavného súdu. Avšak v dôsledku opakovania voľby považujem zoznam za výsledok politického výberu, ktorý sa môže zakladať aj na iných kritériách, ako je odbornosť, nestrannosť či morálny kredit. Som názoru, že zoznam mohol byť už po prvej voľbe zložený z veľmi kvalitných kandidátov a kandidátok, žiaľ, opakovaním volieb sa ich záujem postupne znižoval. Aktuálny zoznam nereflektuje podmienky na kandidátov a kandidátky, ktoré som si vo voľbách stanovila ako osoba oprávnená predkladať návrhy na ústavných sudcov a sudkyne.

Celú anketu nájdete TU.
Zobraziť všetky