K STRIEDAVEJ STAROSTLIVOSTI POČAS VEĽKEJ NOCI

07.04.2020

Napriek aktuálnej kríze je Slovenská republika naďalej právnym a demokratickým štátom, pričom štát môže zasahovať do ľudských práv a základných slobôd len v primeranej miere. Svoje zásahy vždy musí formulovať zrozumiteľne tak, aby sa podľa nich mohla verejnosť aj správať.
Opatrenia týkajúce sa obmedzenia pohybu počas blížiacich sa sviatkov, ktoré vláda prijala, dostatočne neobjasňujú, ako ovplyvnia situáciu rodičov, ktorí majú deti v striedavej starostlivosti. Pri realizácii svojich rodičovských práv sa kvôli právnej neistote vystavujú od 8. do 13. apríla 2020 riziku uloženia pokuty. Usmernenie autorít ako postupovať však rodičia hľadajú márne. Preto som sa rozhodla vydať nezáväzné stanovisko k dôsledkom vyhláseného, časovo obmedzeného zákazu vychádzania na realizáciu striedavej starostlivosti.
Zákaz vychádzania, ktorý bude platiť v období Veľkej noci, spomína niekoľko výnimiek, medzi inými aj nevyhnutnú cestu spojenú so zabezpečením starostlivosti o deti. Zastávam preto názor, že aktuálne nariadený zákaz vychádzania preto nebráni realizácii styku či striedavej starostlivosti rodičov s deťmi.

Zároveň však apelujem na rodičov, aby vzhľadom na možné riziká zvážili dočasnú dohodu na realizácii styku či starostlivosti o dieťa počas Veľkej noci, a to tak, aby dieťa bolo počas celých sviatkov u jedného z rodičov s tým, že druhému rodičovi by za nerealizovaný styk či striedavú starostlivosť mala byť poskytnutá primeraná náhrada. Rovnako je možné dohodnúť sa na alternatívach vo forme telefonického kontaktu alebo cez Skype a podobne.

Celé stanovisko si môžete prečítať tu.
Zobraziť všetky