K problematike občianskych preukazov

14.01.2004

V priestoroch svojej Kancelárie prijal verejný ochranca práv predstaviteľky Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím pani Mgr. Ivetu Mišovú a JUDr. Stavrovskú. Nosnou témou rozhovoru bola problematika držby občianskych preukazov u občanov nemajúcich právnu spôsobilosť.
Zobraziť všetky