K problematike detského ombudsmana

05.12.2003

Dňa 3. decembra 2003 sa uskutočnilo pracovné stretnutie doc. JUDr. Pavla Kandráča, CSc. verejného ochrancu práv s JUDr. Mariannu Arnoldovou zo Slovenského výboru pre UNICEF. Témou rozhovoru bolo prerokovanie konkrétnych foriem spolupráce na úseku právneho poradenstva a otázka potreby zriadenia špeciálneho verejného ochrancu práv pre deti.
Verejný ochranca práv podporil rozvíjanie aktívnej spolupráce v nadväznosti na Dohodu o spolupráci medzi Kanceláriou verejného ochrancu práv a Slovenským výborom pre UNICEF, uzatvorenú dňa 25. októbra 2002. Súčasne informoval o skutočnosti, že špecializovaní pracovníci Kancelárie verejného ochrancu práv sa venujú problematike ochrany práv detí a preto zriadenie špeciálneho inštitútu verejného ochrancu práv pre deti nie je potrebné.
Zobraziť všetky