Jesenná škola: Ľudské práva - koncepcia a každodennosť

08.09.2002

V dňoch 8.9.2002-14.9.2002 sa uskutočnilo podujatie v Piešťanoch Jesenná škola: Ľudské práva: koncepcia a každodennosť. Hlavnými organizátormi podujatia boli Ústav štátu a práva SAV, Kancelária verejného ochrancu práv, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti a Informačná kancelária o Rade Európy.
Jesenná škola je podujatie, ktoré má niekoľkoročnú tradíciu. Hlavným poslaním tohto podujatia je poskytnúť študentom a doktorandom čo najviac aktuálnych informácií z tej oblasti, ktorá je hlavnou témou jesennej školy. Tento rok to bola problematika dodržiavania ľudských práv. Lektormi podujatia boli sudcovia Ústavného súdu SR, verejný ochranca práv, generálny prokurátor SR, riaditeľ edičnej sekcie MS SR, pedagógovia z právnických fakúlt a vedeckí pracovníci Ústavu štátu a práva SAV.
Zobraziť všetky