JE SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

21.03.2021

Dnes si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu, počas ktorého si ľudia na celom svete symbolicky obúvajú rozdielne ponožky.

My sme sa síce v Kancelárii verejného ochrancu práv tento rok nemohli osobne stretnúť, napriek tomu vyjadrujeme podporu ľuďom s Downovým syndrómom. Sme presvedčení a presvedčené, že je dôležité vnímať ich inakosť a zároveň k nim pristupovať ako k rovnocenným členom a členkám spoločnosti. Cestou je inklúzia.

Na obrázku môže byť 1 osoba, obuv a interiér

Foto ponožkovej výzvy je z archívu KVOP spred pandémie.
Zobraziť všetky