JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ ROVNÝ PRÍSTUP KU KVALITNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE VŠETKÝCH

12.11.2020

Obrátila som sa na ministra zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ľuďom vo veku nad 65 rokov, ako aj v súvislosti s pôrodníckou starostlivosťou.

PRÁVNE VÁKUUM PRE ĽUDÍ NAD 65 ROKOV
Ľuďom nad 65 rokov bolo pred plošným testovaním odporúčané, aby sa na testovaní nezúčastnili, ak je pre nich možné zostať v dôsledku neúčasti zostať doma. V niektorých prípadoch im však nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť, pretože výnimky neboli dostatočne špecifikované. Preto som ministra požiadala, aby v budúcnosti vyhodnotil podmienky pre zákaz vychádzania tak, aby nedošlo k sťaženiu prístupu k zdravotnej starostlivosti osobám nad 65 rokov.

PRÁVO ŽIEN NA SPREVÁDZAJÚCU OSOBU PRI PÔRODE
V súvislosti so sprevádzajúcimi osobami pri pôrode som sa obracala na ministerstvo zdravotníctva už v prvej vlne. Situácia s obmedzovaním tohto práva sa v niektorých pôrodniciach opakuje aj tentokrát. Preto som požiadala ministra zdravotníctva, aby zariadenia pri uplatňovali jednotné štandardy a postupy vychádzajúce z najnovších vedeckých a lekárskych poznatkov garantujúcich rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd.

SEPARÁCIA MATIEK OD NOVONARODENÝCH DETÍ
Upozornila som tiež na oddeľovanie detí od matiek, ak sú pozitívne na ochorenie COVID-19. Svetová zdravotnícka organizácia aj niektorí slovenskí odborníci, medzi nimi napríklad aj hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu a pôrodníctvo Miroslav Borovský, poukazujú na riziká oddeľovania detí od matiek a nesúhlasia s takýmito praktikami. Miroslav Borovský zároveň vydal postup, v ktorom sa odporúča spoločná izolácia matky a novorodenca u asymptomatických žien a novorodencov.

POTREBUJEME IMPLEMENTÁCIU ŠTANDARDOV V PRAXI
Vytvorenie jednotných štandardov pre diagnostiku a liečbu považujem za podstatný prvok zlepšovania systému zdravotníctva, dôležitá je však aj realizácia v praxi. Potreba jednotnej implementácie sa ukazuje ako nevyhnutná práve v čase globálnej pandémie, ktorej náš zdravotnícky systém čelí už niekoľko mesiacov.

Viac v tlačovej správe.

Zobraziť všetky