JE NEVYHNUTNÉ AKÚTNE RIEŠIŤ POSTAVENIE ZAMESTNANCOV KRACHUJÚCICH FIRIEM

09.05.2013

V súvislosti so situáciou, v ktorej sa ocitli bývalí zamestnanci spoločností Twista Humenné a EVG s.r.o., Jaklovce, verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová opakovane pripomína, že sa touto problematikou vážne zaoberala už v septembri minulého roka. Po prešetrení postupu príslušných orgánov v prípade nevyplácania miezd zamestnancom obchodnej spoločnosti Slotex Fashion s.r.o. vo Vranove nad Topľou, vtedy verejná ochrankyňa práv kriticky poukázala na zaužívané postupy, aj na to, že sociálna poisťovňa včas alebo vôbec nepodáva návrhy na vyhlásenie konkurzu, ako i na chýbajúce systémové riešenie.

„Považujem za absolútne neprijateľné, aby sa v právnom štáte opakovala takáto situácia, aby sa stále ďalší ľudia a celé ich rodiny týmto spôsobom dostávali do ťažkých životných situácií. Už v čase, keď sme sa zaoberali spoločnosťou Slotex Fashion s.r.o., sme mali indície a upozorňovali sme na to, že podobný vývoj sa dá očakávať aj v niekoľkých ďalších spoločnostiach na východnom Slovensku. Vo výročnej Správe o činnosti, ktorú som v marci predložila NR SR, som preto navrhla dve odporúčania na riešenie tejto problematiky, na ktoré som poslancov upozornila aj vo svojom vystúpení v pléne. Znova teda opakujem, že je nevyhnutné akútne riešiť právnu úpravu postavenia zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevyplácal mzdu alebo zrušil firmu a nevydal im doklady o skončení pracovnoprávneho vzťahu,“ apeluje na kompetentných verejná ochrankyňa práv.

 

 

 
Zobraziť všetky