Je Deň vojnových veteránov

11.11.2021

Dnes si celý svet pripomína koniec 1. svetovej vojny. V tento deň, v roku 1918, presne o 11. hodine a 11. minúte na základe dohodnutého prímeria padli posledné symbolické výstrely a po štyroch rokoch krutosti opäť zavládol mier. Súčasne je tento deň známy aj ako Deň vojnových veteránov.

Symbolom ich pripomienky je vlčí mak, ktorý počas vojny pokrýval hroby padlých vojakov na západnom fronte. Práve túto skutočnosť si všimol i kanadský chirurg John McCrea, ktorý sa takisto zúčastnil bojov a napísal báseň „Na Flámskych poliach“. Odkazuje v nej na zbytočnosť vojnového zabíjania, ale i na nádej, že odkaz padlých vojakov preberú ďalšie generácie a bude žiť naďalej.

V súvislosti s dnešným pamätným dňom vítam aktivity Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR, ktoré nám pri jeho príležitosti zaslali symbolické maky.

Zároveň si veľmi vážim pôsobenie organizácie Post Bellum, ktorá si taktiež pripomína hrdinstvo vojnových veteránov a snaží sa dokumentovať ich príbehy a spomienky. Verím, že vďaka ich osvetovej činnosti, ale i snahe každého z nás, príbehy pamätníkov a veteránov tak ľahko nevyblednú a ich odkaz pretrvá.
Zobraziť všetky