ŠITIE PO PÔRODE NEMÁ BOLIEŤ

19.05.2018

V rámci Svetového týždňa rešpektu k pôrodu som sa vyjadrila k šitiu bez anestézie. Pretože #naporodezalezi.

Ľudské práva musíme rešpektovať a chrániť. V prípade šitia bez adekvátnej anestézie je porušené právo nebyť podrobená násiliu, mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu.

Šitie bez dostatočnej anestézie či iného spôsobu tíšenia bolesti spôsobuje ženám veľké utrpenie. Osobitný spravodajca OSN pre násilie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trest to označuje za jasný príklad hrubého zaobchádzania. Namiesto postupu, ktorý ženám spôsobuje vážne utrpenie, by mali byť v plnej miere využívané metódy, vďaka ktorým môžu byť pôrodné alebo popôrodné bolesti u žien tíšené.

Šitie pôrodných poranení súvisí aj s problémom rutinného nástrihu hrádze. Tento úkon sa v slovenských vysokoškolských učebniciach stále prezentuje ako ochrana pred natrhnutím, čo však bolo vedeckými štúdiami vyvrátené. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by sa nástrih mal používať len v nevyhnutných prípadoch, napríklad ak je ohrozený život dieťaťa. Ak sa nástrih vykonáva bez medicínsky indikovaného dôvodu, takisto predstavuje hrubé zaobchádzanie

Komentár k ukážke z dokumentárneho filmu Medzi nami bol vytvorený pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu. Ukážka z filmu je dostupná TU
Zobraziť všetky