Inštitút mediácie

29.01.2013

Prístup k spravodlivosti pre všetkých patrí k základným ľudským právam a je zakotvený v medzinárodných dohovoroch, ktorými je viazaná Slovenská republika. Cestou k zlepšeniu prístupu k spravodlivosti je aj snaha o rozšírenie využívania mediácie – teda spôsobu mimosúdneho riešenia sporu za pomoci tretej a nestrannej osoby – mediátora.

Verejná ochrankyňa práv preto občanom odporúča, aby v prípadoch, kedy je to vhodné, využívali práve inštitút mediácie. Ide totiž o kultivovaný a civilizovaný spôsob riešenia sporov, ktorý môže mať v konkrétnych prípadoch viacero výhod v porovnaní s riešením sporov súdnou cestou. Okrem nižšej časovej a finančnej náročnosti je podstatné tiež to, že mediácia nielenže pomáha minimalizovať narušenie vzťahov sporových strán, ale môže dokonca ich kvalitu zlepšiť. To je prirodzene veľmi žiaduce predovšetkým v rodinných, susedských, pracovnoprávnych, ale aj mnohých iných  vzťahoch.

Viac informácií nielen o mediácii, ale aj o mediátoroch či mediačných centrách, môžete nájsť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR (TU),
alebo aj na stránke Mediačno-konzultačného centra SOVA (TU)
, ktorého odbornou garantkou je verejná ochrankyňa práv.
Zobraziť všetky