INKLÚZIA PRE ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY ZNAMENÁ AKCEPTOVAŤ A DAŤ ŠANCU

20.08.2020

Dnes som v Kancelárii verejného ochrancu práv prijala zástupkyne organizácie Špeciálne olympiády Slovensko, ktoré upozorňujú na to, že dôležitou súčasťou našej spoločnosti sú aj športovci a športovkyne s intelektuálnym znevýhodnením. Poukazujú na potrebu dodržiavania medzinárodných dohovorov a napĺňanie základných práv a slobôd ľudí so zdravotným postihnutím v športe. Šport je podľa nich najkrajšou a najľahšou cestou inklúzie.

Som presvedčená, že je nevyhnutné, aby sme podporovali inklúziu a zabezpečovali možnosti pre aktívny a plnohodnotný život športovcov a športovkýň so znevýhodnením. Presadzovanie rovnosti príležitostí, akceptácia, dodržiavanie práv, otvorenosť a poskytovanie šancí sú jednoznačne potrebné aj na úrovni ich pôsobenia vo vrcholovom športe.
Zobraziť všetky