INFORMOVALA SOM MINISTRA VNÚTRA O SVOJICH ODPORÚČANIACH, KTORÉ REZORT DOTERAZ NEPRIJAL

30.03.2020

Dnes som sa listom obrátila na ministra vnútra Romana Mikulca, aby som mu poskytla prehľad opatrení smerujúcich k odstráneniu porušovania ľudských práv, na ktoré dlhodobo upozorňujem a ministerstvu odporúčam.

Uvedomujem si, že vzhľadom na súčasný spoločenský vývoj v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 vystúpili do popredia iné okruhy otázok, na ktoré je aktuálne potrebné adekvátne a rýchlo reagovať. Zároveň však verím, že sa k ľudskoprávnym témam s ministrom budem môcť osobne stretnúť v blízkej dobe.

Aj napriek mimoriadnej situácii je potrebné zaoberať sa aj ochranou ľudských práv a dohliadať na to, aby postupy štátu neporušovali práva neprimeraným spôsobom. Oslovila som preto ministerstvo vnútra v súvislosti s viacerými oblasťami, ktoré musia riadne fungovať aj počas pandémie. Ide o opatrenia týkajúce sa najmä fungovania polície a jej represívnej zložky, ktorá môže byť používaná aj dnes (napríklad kamerové záznamy a nezávislosť policajnej inšpekcie) či sociálneho zabezpečenia štátnych zamestnankýň a zamestnancov, ktorí sa aj v tomto období starajú o život a bezpečie obyvateľov – hasiči, hasičky, vojaci, vojačky, policajti, policajtky, príslušníci a príslušníčky ZVJS.

Viac v kompletnej tlačovej správe.
Zobraziť všetky