Informačná kancelária Rady Európy

27.01.2003

Dňa 27. januára 2003 sa uskutočnila priateľská návšteva predstaviteľov Informačnej kancelárie Rady Európy. Účelom návštevy bolo oficiálne nadviazanie spolupráce a vyjasnenie si spoločných mét pôsobenia v podmienkach Slovenskej republiky.
Za Informačnú kanceláriu Rady Európy sa rokovania zúčastnil Ing. Viliam Figusch, CSc. riaditeľ Informačnej kancelárie Rady Európy a pani Ing. Hortenzia Draganovská zodpovedná za organizačné vedenie Kancelárie. Zo strany KVOP sa rokovania zúčastnil verejný ochranca práv Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., vedúca Kancelárie JUDr. Henrieta Antalová a Mgr. Daniela Lengyelová.
Závery inšpiratívneho rokovania vyústili do dohody o vzájomnej spolupráci, od ktorej sa v budúcnosti bude odvíjať viacero spoločných aktivít na poli ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky