INCIDENT V KROMPACHOCH JE NEPRIJATEĽNÝ

29.04.2020

Akékoľvek neprimerané postupy polície a nadmerné používanie donucovacích prostriedkov sú hodné odsúdenia. Aktuálne ide o incident v Krompachoch, kedy počas neho policajti napadli skupinu detí, ktoré sa nachádzali mimo karantenizovanej oblasti.

Považujem za neprijateľné, aby bolo na deťoch páchané násilie. Navyše je neakceptovateľné, ak boli donucovacie prostriedky voči deťom použité zo strany polície. Ani pandémia nemôže byť dôvodom na používanie neprimeraných policajných postupov. Medializované informácie sú mimoriadne závažné, a preto sa incidentom budem zaoberať.

Zároveň sa komplexne pozriem na problematiku karantenizovaných osád, a to aj vzhľadom na podnet, ktorý bol v tejto súvislosti do Kancelárie verejného ochrancu práv doručený.
Zobraziť všetky