Imobilio Cup na festivale Pohoda

13.07.2015

Zamestanci Kancelárie verejného ochrancu práv sa zúčastnili festivalu Bažant Pohoda 2015 a stretli sa so zástupcami mimovládnych organizácií.

Zástupca vedúceho odboru ochrany základných práv a slobôd Tomáš Čitbaj prijal pozvanie združenia Imobilio a zahral si na Imobilio Cupe s  telesne postihnutými a zdravými športovcami. V priateľskom zápase sa  jeho družstvo stretlo s tímom vedeným vedúcim sekcie legislatívy ministerstva spravodlivosti Jurajom Palúšom a vyhralo.

Stretnutie na festivale vytvorilo možnosti lepšie sa spoznať a  neformálne sa zhovárať o téme bezbariérovosti, ktoré sa netýka len návštevy úradu práce, ale má byť prítomná v našom každodennom živote.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky