Human Forum o prevencii rastu extrémizmu

24.11.2021

Aj tento rok som prevzala záštitu nad ľudskoprávnym podujatím pod názvom HUMAN FORUM. Tentokrát sa téma niesla v duchu posilňovania lokálnych demokracií ako prevencie rastu extrémizmu. S radosťou som prijala oslovenie na prijatie záštity nad fórom, ako aj na dnešnú účasť na diskusii. Zúčastnili sa na nej tiež Radka Vicenová, zástupkyňa SNSĽP, Zuzana Kosmályová, zástupkyňa MV SR (odbor prevencie kriminality) a analytik Daniel Milo.

V rámci diskusie sme sa zaoberali otázkou, ako sa vysporiadať s extrémizmom na Slovensku. Hovorili sme o tom, že ešte pred začiatkom pandémie sme si ako spoločnosť nesplnili „domácu úlohu“ a nepostarali sme sa o mnohé zanedbané oblasti (vzdelávanie, prístup k pitnej vode pre všetkých bez rozdielu a podobne), ktorých stav sa počas pandémie zhoršil. Pandémia prispela k zhoršeniu problémov, prehĺbeniu priepasti medzi vylúčenými komunitami a majoritou, diskriminačnému charakteru niektorých opatrení (napríklad v prípade uzatvárania celých rómskych osídlení).

Zároveň sa vyhrotili aj nálady v spoločnosti a polarizácia, ku ktorej významne prispievajú hoaxy a dezinformácie. Podľa zástupkyne MV SR sú kľúčovými nástrojmi na boj proti extrémizmu osveta a vzdelávanie.

Okrem iného sme počas diskusie hovorili aj prezentovaní mojich výročných správ. V kontexte extrémizmu som zmienila rok 2020, kedy sa na prezentácii zúčastnila aj pani prezidentka. Sála v Národnej rade SR bola vtedy plná a rozprava trvala zhruba sedem hodín. Výčitky zaznievajúce predovšetkým z úst opozičných poslancov a poslankýň, demonštrovali nepochopenie poslania inštitúcie, ktorú zastupujem, a zámerne sa dotýkali vylúčených alebo prehliadaných skupín ľudí. Kritizovali, že sa zastávam práv žien, LGBTI ľudí, Rómov, Rómok či odsúdených. Ako verejná ochrankyňa práv však podľa vymedzenia v zákone chránim práva všetkých ľudí bez rozdielu, bez selektívneho prístupu.

Zámerné zavádzanie a šírenie neprávd je škodlivé. Zhodli sme sa, že extrémizmus poháňaný hoaxmi a dezinformáciami, je pre spoločnosť veľmi nebezpečný. Verím, že nedovolíme rozmáhanie extrémizmu a postavíme sa proti nemu.
Zobraziť všetky