HOVORÍME NAHLAS O PÔRODOCH

26.11.2021

Vyšlo prvé zo série edukačných videí o pôrodníckej starostlivosti v spolupráci s organizáciou Ženské kruhy. Prezentujem v ňom dôvody, prečo sme sa rozhodli v Kancelárii verejného ochrancu práv venovať téme pôrodníctva podrobnejšie. Okrem iného sa na nás ľudia obracali s podnetmi namietajúcimi odbornosť výkonu zdravotnej starostlivosti. Otázka odbornosti je však mimo našej pôsobnosti, a preto sme sa zamerali na ľudskoprávne hľadisko.

Vo videu tiež približujem, ako vznikala správa Hovorme otvorene o pôrodoch, ktorá je výsledkom nami realizovaného prieskumu zameraného na dodržiavanie práv žien počas pôrodu, či už ide o dôstojnosť žien, ochranu súkromia, právo na sprevádzajúcu osobu či zákaz zlého zaobchádzania.

V závere zhŕňam i hlavné zistenia prieskumu, ktorý na jednej strane ukázal posun v správaní zdravotníckeho personálu vo vzťahu k ženám, no zároveň odhalil pretrvávajúce rezervy v dosahovaní potrebného štandardu a edukácii budúcich lekárok a lekárov. V tejto súvislosti vítam, že v uplynulých dňoch ministerstvo zdravotníctva zaviedlo jednotné štandardy pôrodnej starostlivosti. Dôležitá však bude ich implementácia do praxe.
Celú správu z nášho prieskumu si môžete prečítať tu.
Video nájdete tu.
Zobraziť všetky