HOLOKAUST PRINIESOL OTRASNÉ „POUČENIE“

09.09.2018

Dnešný Deň obetí holokaustu a rasového násilia nám pripomína, že neznášanlivosť a extrémizmus môžu narásť do obrovských rozmerov, ktoré majú tendenciu vyústiť až do likvidácie menšín v spoločnosti. Holokaust by mal byť pre nás mementom, ktoré môže mať v budúcnosti obranný význam, ako hovorí Tomáš Radil v knihe Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech:

„Pripomínajme si, že holokaust priniesol otrasné "poučenie": priemyselným spôsobom je možné zorganizovať likvidáciu miliónov ľudí. Výberom vhodnej menšiny a sociálnym a psychologickým zmanipulovaním väčšiny je možné vytvoriť spoločný terč kolektívnej sociálnej nenávisti, akéhosi "spoločného nepriateľa" väčšiny, napr. "národa". Osud menšiny je potom spečatený a väčšinu je možné primäť skoro k čomukoľvek. Podobná budúcnosť, ako túto menšinu, potom môže čakať všetkých tých, ktorých vodcovská klika manipulátorov vyhlási za svojich nepriateľov... Tá hrozba je skutočná! A realistické poučenia odvodené z holokaustu môžu mať v danej situácii obranný význam.“

Obete holokaustu sme si tento týždeň uctili položením venca a kameňa na Židovskom cintoríne vo Zvolene.

FOTO: Peter Zbončák; KVOP
Zobraziť všetky