HLAS AKTIVISTIEK A AKTIVISTOV JE DÔLEŽITÝ

07.12.2018

Len pár dní po tom, ako som v Bruseli hovorila o problematike malých vodných elektrární, ma zastihla informácia o rozhodnutí banskobystrického krajského súdu. Ten zrušil územné rozhodnutie stavebného úradu Žiar nad Hronom, ktoré povolilo umiestnenie malej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom na rieke Hron. Dôvodom má byť nezákonnosť rozhodnutia úradu. Súd tak vyhovel námietkam aktivistov, ktorí územné rozhodnutie napadli. Po úspechoch v Jalnej, ale aj v Iliaši alebo Šášovskom Podhradí, či Bzenici ide o ďalšie významné rozhodnutie ohľadom výstavby malých vodných elektrární.

Problematike malých vodných elektrární sa dlhodobo venujeme aj v Kancelárii verejného ochrancu práv. V roku 2016 sme urobili prieskum, ktorý potvrdil, že pri konaní a rozhodovaní orgánov verejnej správy v povoľovacích procesoch týkajúcich sa malých vodných elektrární dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd týkajúcich sa práva na priaznivé životné prostredie, práva na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu, ako aj práva na súdnu a inú právnu ochranu.

Hlas aktivistov, ktorí venujú množstvo času a energie pre dobro nás všetkých a pre záchranu nášho životného prostredia, preto považujem za veľmi dôležitý. Či už v prípade malých vodných elektrární, ako aj v prípade iných environmentálnych problémov.

Viac o rozhodnutí banskobystrického krajského súdu k výstavbe malej vodnej elektrárne v reportáži:

https://bit.ly/2U9tVqP
Zobraziť všetky