HĽADÁ SA ÚRADNÍCKY ČIN ROKA

19.08.2020

Mnohí a mnohé z vás sa každoročne obraciate na Kanceláriu verejného ochrancu práv a namietate činnosť úradov. Je zrejmé, že ich fungovanie trpí nedostatkami, ktoré je potrebné systematicky odstraňovať a pristupovať k riešeniam poskytujúcim nápravu.

Na druhej strane je verejná správa plná aj pozitívnych príkladov. Pôsobí v nej množstvo úradníkov a úradníčok vykonávajúcich svoju prácu svedomito, s vysokým nasadením a odhodlaním meniť veci k lepšiemu. Za ich inšpiratívnu prácu môžu získať uznanie udelením ocenenia Úradnícky čin roka, nad ktorým som prevzala záštitu.

Tento rok sa hľadajú príklady zvládania pandemickej situácie v rámci vytvárania a využívania moderných a efektívnych riešení. Počas pandémie sme síce v kancelárii zaznamenali zvýšené množstvo podnetov, v ktorých ste poukazovali na nedostatky, verím však, že ste, naopak, mali aj dobré skúsenosti s fungovaním úradov. Aktuálne ich môžete nominovať na Úradnícky čin roka.

Úradnícky čin roka organizujú Inštitút SGI a Klub úradníkov dobrej vôle.

Zobraziť všetky