Hľadá sa šéf alebo šéfka Úradu na ochranu osobných údajov

07.12.2021

Dávame do pozornosti výzvu na predkladanie kandidátov a kandidátok na predsedu alebo predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚOOÚ).

Keďže tento úrad sa rovnako ako inštitúcia VOP podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb (pri spracúvaní ich osobných údajov), záleží nám na výbere čo najvhodnejšieho kandidáta/kandidátky.

Nový šéf alebo šéfka ÚOOÚ by mal/a disponovať kvalitnými odbornými znalosťami, ale aj manažérskymi schopnosťami a zručnosťami. 

S cieľom nájsť najvhodnejšieho predsedu/predsedníčku vyzývame tých, ktorí sa v ponuke našli, na prihlásenie sa do výberového konania. Ak ponuka nie je pre vás, ale poznáte niekoho, kto spĺňa kritériá, zdieľajte s ním alebo s ňou informáciu o tejto možnosti.

Zákonné predpoklady, ale aj ďalšie požiadavky na zaradenie do výberového konania nájdete vo výzve. Informácie o postavení a úlohách úradu sú bližšie vymedzené v § 80 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií nájdete tu.
Zobraziť všetky