HĽADÁME STÁŽISTKY A STÁŽISTOV S CITOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

25.09.2019

Študentky a študenti, zaujímate sa o základné ľudské práva a slobody? Vidíte sa v budúcnosti na pozícii, na ktorej budete môcť aktívne prispievať k ich ochrane? Prihláste sa na stáž v Kancelárii verejného ochrancu práv a získajte cenné skúsenosti a zručnosti v tejto oblasti.

Aktuálne máme otvorené tieto stážistické pozície:

  • STÁŽ V SEKCII OCHRANY ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD (PRÁVO)

Hľadáme študentky a študentov práva, ktorí sa zaujímajú o ochranu základných práv a slobôd. Prihláste sa na stáž a staňte sa súčasťou preskúmavania podnetov z tejto oblasti. Na stáži v Kancelárii verejného ochrancu práv sa budete môcť podieľať na zmysluplných úlohách a zlepšovaní stavu ľudských práv na Slovensku. 

Viac informácií o stáži pre študentky a študentov práva nájdete TU.

  • STÁŽ V ODBORE KOMUNIKÁCIE A PROTOKOLU

Hľadáme stážistky a stážistov so záujmom o základné ľudské práva a slobody a zameraním na komunikáciu s médiami a verejnosťou. Ak študujete masmediálnu alebo marketingovú komunikáciu, prípadne žurnalistiku (alebo príbuzné humanitné odbory) v 3. - 5. ročníku, máte cit pre ochranu ľudských práv, rozmýšľate analyticky a zároveň kreatívne, dokážete pracovať samostatne, ale aj v time, je stáž u nás vhodná presne pre vás.

Viac informácií o stáži v odbore komunikácie a protokolu nájdete TU.

  • STÁŽ SO ZAMERANÍM NA VYTVÁRANIE ANALÝZ

Hľadáme študentky a študentov na stáž so zameraním na prípravu ľudskoprávnych analýz. Prihláste sa, ak študujete právo, politológiu alebo medzinárodné vzťahy v 3. – 5. ročníku, zaujímate sa o ľudské práva a medzinárodné organizácie pôsobiace v oblasti ochrany ľudských práv (OSN, Rada Európy, EÚ), máte analytické myslenie, samostatnosť, proaktívny prístup k práci a výbornú znalosť anglického jazyka.

Viac informácií o stáži so zameraním na analýzy nájdete TU.

Deadline na prihlasovanie je 13. 10. 2019.
Zobraziť všetky