Fórum zdravotníkov

22.10.2002

V rámci rozširovania si poznatkov z oblasti problematiky ochrany zdravia sa dňa 22. októbra 2002 pracovníčky Kancelárie zúčastnili na konferencii organizovanej Ministerstvom zdravotníctva SR: „Prvé národné fórum k právam pacientov“, ktorá sa konala v Stupave. Mali si možnosť rozšíriť obzor a získať množstvo nových informácií, ktoré budú využívať pri riešení podnetov z oblasti zdravotníctva.
Zobraziť všetky