Fórum pre pomoc starším

19.11.2012

"Náš svet má byť svetom humánnych hodnôt. Zaviazali sme sa, že sa budeme starať o to, aby taký bol. Je našou povinnosťou klásť si otázky, či to tak je a hľadať na ne odpovede," povedala dnes verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová vo svojom príhovore na konferencii Fóra pre pomoc starším, ktorého témou boli "Seniori a právo na dôstojnosť".

"Na to, aby si ľudia všímali život starších občanov, v akých podmienkach žijú, či nepotrebujú pomoc, či nie sú zneužívaní, zanedbávaní, týraní, asi tiež budeme musieť robiť kampaň...," dodala verejná ochrankyňa práv v tej súvislosti, že v posledných rokoch opakovane zažívame, že na to, aby sme vyburcovali citlivosť a vnímavosť väčšiny ľudí k  porušovaniu základných ľudských práv či slobôd, ku ktorým dochádza často v ich bezprostrednom okolí, musíme robiť kampane. Napríklad upozorňujeme na problém týraných detí - každé piate dieťa v EÚ zažilo násilie v nejakej forme. Kampaň „Každá piata žena“ nás upozorňovala na  to, že každá piata žena zažila alebo zažíva vo svojom živote násilie.

Verejná ochrankyňa práv dnes na konferencii v Bojniciach so seniormi tiež diskutovala nielen o právomociach ombudsmanky, ale aj o vzorových prípadoch, s ktorými sa na ňu môžu obrátiť.

Celý príhovor verejnej ochrankyne práv si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky