Festival Jeden svet je otvorený

05.11.2021

Bolo mi veľkou cťou dnes otvoriť 22. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý nám ponúka obraz doby v dnešnom globalizovanom svete. Zapojené filmy, ktoré reflektujú ľudské práva, medziľudské vzťahy, politické režimy, históriu, rôznorodosť kultúr či výzvy spojené s klimatickou zmenou, nám pomáhajú lepšie vnímať i chápať zložitosť sveta, v ktorom žijeme.


Aktuálny ročník je rámcovaný heslom „Buďme v kontakte“. Nabáda nás k tomu, aby sme nezabúdali na pomyselný, či symbolický kontakt s ľuďmi, ktorých práva sú obmedzované; s ľuďmi, ktorí žijú v neslobode; s ľuďmi, ktorí mali v živote inú štartovaciu čiaru než my či s ľuďmi s akoukoľvek inakosťou.

Som veľmi rada, že festival otvoril práve dokument Ako som sa stala partizánkou/How I Became a Partisan. Film prináša iný pohľad na osud Rómov a Rómok počas II. svetovej vojny, a síce, že neboli len obeťami, ale aj skutočnými hrdinami v odboji.

Dokumentaristka Vera Lacková, pravnučka jedného z rómskych partizánov, v ňom cez odkrývanie príbehu vlastnej rodiny mapuje i príbehy ďalších Rómov v odboji. Na základe osudu svojho pradeda Jána Lacka, ktorý sa pridal k odboju, neskôr bol umiestnený v zaisťovacom koncentračnom tábore a potom zistil, že prišiel o celú svoju rodinu, ukazuje nezlomnú ľudskú silu a odhodlanie v boji proti zlu. Autorka zároveň nachádza i svoju vlastnú identitu, ktorá pramení práve zo zamlčanej histórie.

Verím, že podobné príbehy majú silu rozrušiť múr zakorenených predsudkov i nenávisti. My všetci sa môžeme stať partizánkami a partizánmi, bojovať proti zabudnutiu a zamlčiavaniu histórie a odkrývať posolstvo, že Rómovia i Rómky v odboji boli aj našimi hrdinami a hrdinkami.
Zobraziť všetky