Februárová Diskusia s ombudsmankou

15.02.2013

Srdečne Vás pozývame na ďalšiu otvorenú 

Diskusiu s ombudsmankou,

ktorou ukončíme sériu diskusií

o právach národnostných menšín a etnických skupín.

V pondelok 18. februára 2013 od 18:00
sa budeme v Kultúrnom centre Dunaj
(vchod z Nedbalovej ulice č. 3, 4. poschodie) 

rozprávať na tému:

MENŠINY A SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH

Pozvanie Jany Dubovcovej prijali:

Klára Orgovánová, riaditeľka Rómskeho inštitútu

Laco Oravec, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku

Géza Tokár, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

Vlado Sendrei, rómsky hudobník a aktivista
Zobraziť všetky