Európsky rok občanov

26.10.2012

Rok 2013 bude Európskym rokom občanov, rozhodli o tom poslanci Európskeho parlamentu. Celý rok má byť zameraný predovšetkým na zvyšovanie povedomia občanov Európskej únie o ich právach, aby ich vedeli lepšie využívať.
Ide predovšetkým o práva spojené so sťahovaním sa a životom v iných krajinách únie. Týka sa to napríklad uznávania akademických a profesijných kvalifikácií, práv cestujúcich a spotrebiteľov, prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, k sociálnemu zabezpečeniu či k projektom umožňujúcim mladým ľuďom štúdium v zahraničí.
Zobraziť všetky