Európske ženy pracujú do konca roka zadarmo

10.11.2021

Dnes je Európsky deň rovnosti v odmeňovaní. Európska komisia tento deň ustanovila, aby zvýšila povedomie o tom, že ženy stále zarábajú v priemere menej než muži. Súčasne má tento deň upozorniť i na hlavné príčiny nerovného odmeňovania žien a mužov.

V rámci Európskej únie je hodinová mzda žien priemerne o 14 % nižšia než mzda mužov. Rovná sa to takmer dvom mesiacom mzdy. Za každé euro, ktoré zarobí muž, žena zarobí 86 centov. Dnešný deň teda označuje dátum, odkedy ženy v podstate do konca roka pracujú zadarmo. Na národnej úrovni európskych štátov tento dátum mohol prísť skôr alebo neskôr na základe toho, aká je situácia v danom štáte. Na Slovensku tento deň prišiel ešte skôr než je európsky priemer, už 25. októbra.

Ako upozorňujú eurokomisárky Věra Jourová, Helena Dalliová a eurokomisár Nicolas Schmit, hoci bola rovnaká mzda pre mužov a ženy zakotvená už v zakladajúcich európskych zmluvách, dodnes nie je plne implementovaná (celé vyhlásenie tu).

Medzi najvýraznejšie dôvody, ktoré sú zodpovedné za rozdiely v platoch, patria nespravodlivá deľba prác v domácnosti i skutočnosť, že starostlivosť o rodinu a deti dominantne dopadá práve na ženy, čo má príčinu v rodovo stereotypných predstavách o ženách a mužoch, hlboko zakorenených v našej spoločnosti. Zároveň ženy pracujú v horšie platených sektoroch a v súvislosti s riadiacimi pozíciami často narážajú na sklenený strop. V mnohých prípadoch tiež ženy dostávajú menšiu mzdu než muži za tú istú prácu. Tieto prekážky navyše vedú i k ďalšiemu problému v ich budúcnosti, k menšej penzii.

V súvislosti so snahou odstrániť tieto bariéry vítam návrhy zo strany Európskej komisie na zvýšenie transparentnosti v odmeňovaní, ale i konkrétne smernice, ktoré upravujú otcovskú dovolenku či rozširujú flexibilné pracovné podmienky pre pracujúce matky.

Súčasne si myslím, že posun nemá nastať len na formálnej úrovni, ale i v praktickom prístupe zamestnávateľov k zamestnankyniam a celkovom nastavení spoločnosti. Pracujúca matka alebo riaditeľka veľkej firmy nemá byť raritou, ale samozrejmosťou. Síce je zmena zatiaľ pomalá, verím, že sa postupne posúvame od diskriminácie k väčšej férovosti voči ženám v pracovnom živote.
Zobraziť všetky