EURÓPSKA OMBUDSMANKA OTVÁRA DISKUSIU O SPÔSOBOCH KOMUNIKÁCIE S VEREJNOSŤOU

24.07.2018

Európsku ombudsmanku zaujíma aj váš názor na to, aké jazyky by sa mali používať v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Európskej únie. Ako by podľa vás mali komunikovať s verejnosťou tak, aby podporovali jazykovú rozmanitosť a zároveň zohľadňovali potrebu dodržiavať administratívne a rozpočtové obmedzenia?

Nájdite si čas a vyplňte dotazník v slovenskom jazyku, pomôžete tak zlepšiť fungovanie európskych inštitúcií, a teda aj fungovanie Európskej únie ako takej.

Dotazník nájdete tu: https://www.enonet.eu/survey/index.php/713938?lang=sk

Čas na jeho vyplnenie máte do 30. septembra 2018.

Ďakujeme!
Zobraziť všetky