EURÓPSKA KOMISIA MÁ PRE NÁS PODOBNÉ ODPORÚČANIA, AKÉ NAVRHUJEME ŠTÁTU DLHODOBO AJ MY

07.06.2019

Viaceré odporúčania Európskej komisie sa zhodujú s tými, ktoré Kancelária verejného ochrancu práv navrhuje už niekoľko rokov. Vyberáme z nich:

Vzdelávanie a sociálna inklúzia:
Mali by sme zabraňovať segregácii rómskych detí a snažiť sa o inkluzívne vzdelávanie. Stále sa však stretávame s nerovným prístupom k vzdelávaniu rómskych detí, ale tiež detí so zdravotným postihnutím. V minulom roku sme napríklad riešili prípad, kedy riaditeľ škôlky neprijal dieťa so zdravotným znevýhodnením, a to aj napriek tomu, že by potrebovalo iba, aby sa mu v škôlke dôslednejšie venovali. Viac o prípade vo výročnej správe na stranách 32 a 33 – https://bit.ly/2InqQ1n

Oblasť súdnictva:
Súdnictvo u nás stále nefunguje tak efektívne, ako by malo. Dokazuje to najvyšší počet porušení základných práv, ktoré sme podobne, ako po minulé roky, konštatovali aj za minulý rok. Zdĺhavé konania sú u nás príliš časté, zbytočné prieťahy v konaní sme zhodnotili až v 51 prípadoch. 
Viac v sumárnom vyhodnotení porušení za minulý rok vo výročnej správe na stranách 83 a 84 – https://bit.ly/2InqQ1n

Odporúčania Európskej komisie pre Slovensko TU
Zobraziť všetky