ENVIROZÁŤAŽE JE NEVYHNUTNÉ ODSTRÁNIŤ ČO NAJSKÔR

23.11.2020

Začiatkom októbra som parlamentu predložila mimoriadnu správu o stave envirozáťaží na Slovensku. Po preskúmaní problematiky sme dospeli k alarmujúcim zisteniam o porušovaní práva na ochranu zdravia pre každého, práva na priaznivé životné prostredie a práva na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia.

V prieskume sme sa zaoberali najmä environmentálnymi záťažami kategórie B, teda tými s najvyššou prioritou, čo znamená, že patria medzi najnebezpečnejšie. Upozorňovala som na pasivitu orgánov, ktoré v mnohých prípadoch ani len nezačali konanie o povinnej osobe zodpovednej za odstránenie záťaže.

Poukazovala som tiež na problém nesprístupňovania informácií v prípade menej závažných envirozáťaží, ktoré patria do kategórie A. Celú mimoriadnu správu si môžete prečítať tu.

Vítam, že minister životného prostredia reflektuje na niektoré moje odporúčania, napríklad v rámci cieľa zabezpečiť odtajnenie informácií o envirozáťažiach kategórie A.

Minister okrem toho uviedol, že plánuje zaviesť účinné mechanizmy, ako vymôcť náklady na odstraňovanie záťaží od nečinného pôvodcu znečistenia. Je dôležité, aby finančné zabezpečenie bolo na pleciach pôvodcu. Som však názoru, že vzhľadom na kritickosť situácie je prvoradé, aby sa s odstraňovaním envirozáťaží začalo čo najskôr.

Vymáhanie nákladov je síce taktiež potrebné, ale prioritou je nečakať už ani minútu, neodkladať riešenie envirozáťaží a okamžite začať konať.

Viac v článku Aktualít.


Zobraziť všetky