EK V SPRÁVE O PRÁVNOM ŠTÁTE AJ O NAŠICH ZISTENIACH O PORUŠENÍ PRÁV POČAS PANDÉMIE

30.07.2021

Európska komisia vydala rozsiahlu Správu o právnom štáte, ktorá obsahuje 27 kapitol o stave v jednotlivých štátoch Európskej únie. Kapitoly sa týkajú justičného systému, protikorupčného rámca, plurality a slobody médií i systému bŕzd a protiváh. V poslednej spomínanej časti sa v súvislosti so zvládaním pandémie počas minulého roka uvádza, že aj náš úrad (spolu so Strediskom pre ľudské práva) zohrával počas pandémie aktívnu úlohu pri ochrane základných práv občanov a občianok.

Hovoria o tom aj čísla. Počas pandémie COVID-19 sme zaznamenali nárast sťažností o takmer 50 %, ako aj zvýšenie počtu žiadostí verejnosti o vydanie usmernení o protipandemických opatreniach. Vychádzajúc z našej výročnej správy Ide napríklad o štátom nariadenú karanténu osôb po návrate zo zahraničia, izoláciu niektorých celých rómskych osád a obmedzenia prístupu k zdravotnej starostlivosti a práva na vzdelanie.

Kapitolu týkajúcu sa SR si v slovenskom jazyku môžete prečítať
tu.
Celú správu EK nájdete
tu.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „EK uvádza V Správe O právnom štáte za minuly rok aj naše zistenia: týkajú sa povinnej štátnej karantény, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti Verejná ochrankyna práv“
Zobraziť všetky