EFEKTÍVNA PRÁVNA OCHRANA MUSÍ BYŤ GARANTOVANÁ AJ POČAS PANDÉMIE

09.11.2020

Obrátila som sa na Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, pretože v súvislosti s neprimeranými zásahmi do ľudských práv počas pandémie chýba možnosť brániť sa voči protipandemickým opatreniam. Výbor vzal môj podnet na vedomie. Ako sa uvádza v liste výboru doručenom s uznesením, členovia a členky výboru sa v tejto veci obrátia na príslušné ministerstvo a svoje poslanecké kluby.

Pri komunikácii s výborom som poukázala na to, že v rámci aktuálnej právnej úpravy nie je dostatočne zabezpečená súdna kontrola opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva. Takéto právne vákuum vytvára právnu neistotu. Požiadala som výbor, aby sa vecou zaoberal a inicioval zmenu na zabezpečenie efektívnej právnej ochrany.

Vítam preto informáciu, že ľudskoprávny výbor sa bude venovať zabezpečeniu efektívnej právnej ochrany pred dôsledkami opatrení ÚVZ, ak neprimerane zasahujú do ľudských práv. Situáciu budem naďalej sledovať.

Čítajte viac.

Na obrázku môže byť: text
Zobraziť všetky