Druhé výročie policajného zásahu v Moldave nad Bodvou

25.06.2015

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová prezentovala dňa 24. júna 2015 na tlačovej konferencii usporiadanej Európskym centrom pre práva Rómov ERRC pri príležitosti druhého výročia policajného zásahu na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou svoje závery a opatrenia, ktoré Slovenská republika doteraz neprijala.

Ochrankyňa upozornila na to, že dva roky od policajného zásahu v Moldave nad Bodvou Slovensko stále nemá ani nezávislý vyšetrovací orgán na prešetrovanie postupov polície, ani kamerové systémy pri všetkých typoch zásahov, a ani kamerové monitorovanie policajných oddelení.

na fotografii zľava: moderátor Marek Szilvasi (ERRC), Milan Igor Hudák (poškodený z Moldavy nad Bodvou), verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák, Paul d´Auchamp (Kancelária vysokého komisára OSN pre ľudské práva)

Na tlačovej konferencii hovoril Milan Igor Hudák o svojej osobnej skúsenosti zo zásahu policajtov.

"Naďalej chcem využívať možnosti, ako upozorňovať na zistené nedostatky, a vyvíjať tlak na dôsledné prešetrenie prípadu a prijatie potrebných opatrení," povedala verejná ochrankyňa práv na tlačovej konferencii.

Nedoriešený zásah nie je ľahostajný ani po dvoch rokoch námestníkovi regionálnemu zástupcovi pre Európu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Paulovi d'Auchampovi.

Pred tlačovou konferenciou sa verejná ochrankyňa práv stretla so zástupcom vysokého komisára OSN Paulom d'Auchampom v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv. Zhovárali sa o  potrebe zriadenia nezávislého vyšetrovacieho orgánu.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv - Romana Juhásová
Zobraziť všetky