Druhá odborná porada k riešeniu prieťahov v súdnom konaní

26.04.2010

Dňa 26. apríla 2010 sa v sídle verejného ochrancu práv konala odborná porada venovaná súčasnému stavu riešenia zbytočných prieťahov v trestnom, občianskom a v správnom konaní a ústavnosti väzobných rozhodnutí všeobecných súdov podľa čl. 17 ods. 2 až ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a  čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 2 až ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a  základných slobôd. Pozvanie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej za okrúhly stôl okrem verejného ochrancu práv Pavla Kandráča  prijal generálny prokurátor Slovenskej republiky Dobroslav Trnka. Podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky zastúpil štátny tajomník Daniel Hudák, podpredsedu vlády a  ministra vnútra Slovenskej republiky prezident Policajného zboru Slovenskej republiky Ján Packa, predsedu Najvyššie súdu Slovenskej republiky zastúpila podpredsedníčka súdu Daniela Švecová a predsedu Slovenskej advokátskej komory zastupoval jej podpredseda Ján Havlát. Stretnutie nadviazalo na odbornú poradu, konanú v sídle verejného ochrancu práv dňa  7. decembra 2009, na tému „Aplikačné problémy ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v súdnom konaní podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a  základných slobôd pri zohľadnení judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva“.  Prítomní prerokovali návrh spoločného postupu v oblasti predchádzania a znižovania výskytu zbytočných prieťahov v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní a dohodli sa na treťom stretnutí na jeseň roku 2010.  
Zobraziť všetky