DOSTUPNOSŤ PRÁVNEJ POMOCI PRE CUDZINCOV

20.06.2013

Zmena zákona sťažila a v niektorých prípadoch dokonca úplne zamedzila cudzincom zaisteným na území SR prístup k efektívnej právnej pomoci. Vyplýva to z prieskumu v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a v Sečovciach, ktorý Kancelária verejného ochrancu práv uskutočnila v marci a apríli 2013.
„Vzniknutá situácia sa javí ako porušenie platného právneho poriadku SR, ako aj jej medzinárodných záväzkov,“ konštatuje Jana Dubovcová v Správe verejnej ochrankyne práv o dostupnosti právnej pomoci zaisteným štátnym príslušníkom tretích krajín.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe (TU).
V prípade záujmu si úplnú Správu verejnej ochrankyne práv o dostupnosti právnej pomoci zaisteným štátnym príslušníkom tretích krajín môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky