Dostávame veľké množstvo podnetov, ombudsmanská inštitúcia má svoje opodstatnenie

02.11.2021

Nedávno som poskytla rozhovor do magazínu Spolu tvoríme kraj, v ktorom sme sa zaoberali mojou cestou k funkcii ombudsmanky a najmä sociálnymi témami.

Dotkli sme sa činnosti verejného ochrancu práv ako inštitúcie. Vysvetlila som, ako prostredníctvom riešenia individuálnych podnetov získavam skúsenosti a zistenia, ktoré následne môžem preniesť do systémovej oblasti, teda do návrhu zmeny zákonov alebo návrhu o vyslovení nesúladu zákona s ústavou či medzinárodnými dohovormi.

V aktuálnej situácii sme v rozhovore neobišli ani pandémiu, ktorá výrazne zasiahla do oblasti poskytovania sociálnych služieb. V podmienkach, keď nie je možné zabezpečiť priamy kontakt prijímateľov a prijímateliek sociálnych služieb s ich rodinami, som od začiatku upozorňovala príslušné ministerstvo práve na túto absenciu vzťahových kontaktov, ktorá častokrát negatívne ovplyvňuje psychický a následne aj fyzický stav dotknutých ľudí.

V rozhovore sme sa okrem toho venovali aj viacerým projektom zo sociálnej oblasti, ktoré realizuje Trnavský samosprávny kraj. Ocenila som zmenu bývalého resocializačného zariadenia Čistý deň na špecializované zariadenie pre ľudí s neurologickými ochoreniami. Súčasne som vyzdvihla iniciatívu podporovaného bývania v Senici, v ktorom sa jeho klienti a klientky v maximálnej možnej miere osamostatňujú.

Viac sa môžete dočítať tu. Ak máte radšej podcasty, celý rozhovor v tejto forme nájdete aj na podcastových aplikáciách pod názvom Župné rozhovory TTSK.
Zobraziť všetky