DODRŽIAVAJÚ SA POČAS NÚTENÝCH NÁVRATOV ĽUDSKÉ PRÁVA?

25.06.2019

Ako majú prebiehať návraty ľudí do ich domovských krajín, ak musia opustiť cudziu krajinu? Sú ich ľudské práva pri samotnom odchode a vyprevádzaní dodržiavané?

Odpovede by mal poskytnúť efektívny monitorovací systém. Ak funguje dobre, je vďaka nemu možné odsledovať, či dochádza k porušovaniu práv a slobôd počas vyhostenia. Na Slovensku podľa Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) však systém monitorovania nútených návratov nie je dostatočne efektívny. Ministerstvo vnútra, ktoré návraty vykonáva, totiž pri tejto činnosti kontroluje samé seba. Rezort síce spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, FRA však takýto systém spolupráce nepovažuje za dostatočne efektívny a nezávislý. Viac tu: ttps://bit.ly/2NnhPv55

Práve dnes sa v Bratislave po prvýkrát stretávajú zástupcovia monitorovacích organizácií, ako aj orgánov, ktoré samotné návraty vykonávajú. Témami stretnutia, ktorého spoluorganizátorom je aj Kancelária verejného ochrancu práv, sú otázky fungovania zoznamu monitorov či používania obmedzovacích prostriedkov. Odborníci a odborníčky z celej Európy si v týchrto dňoch vymieňajú svoje skúsenosti a vedomosti – informácie majú prispieť zlepšeniu systému monitoringu, a tým k zabezpečeniu dodržiavania práv navracaných osôb.
Zobraziť všetky