DNES UBEHLO 7 ROKOV OD POLICAJNÉHO ZÁSAHU V MOLDAVE NA BODVOU

19.06.2020

Presne pred siedmimi rokmi polícia neprimeraným spôsobom zasiahla proti obyvateľom rómskej osady v Moldave nad Bodvou. Týmto prípadom sa intenzívne zaoberala moja predchodkyňa Jana Dubovcová, ktorá skonštatovala viacero porušení základných práv a od svojho nástupu pokračujem v jeho monitorovaní a angažovaní sa za spravodlivosť pre obete razie. Na začiatku minulého roka som po prvýkrát v histórii úradu požiadala o vstup do konania na Európskom súde pre ľudské práva, ktorému som poskytla stanovisko ako tretia strana.

Za posledných sedem rokov sa v tomto prípade udialo mnoho porušení práv a Kancelária verejného ochrancu práv v ňom bola viackrát aktívna, presnejšie v nasledujúcej chronológii:
 • 19. 6. 2013 sa uskutočnila policajná razia v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. Celkovo sa na nej podielalo 63 policajtov a jej výsledkom boli fyzické zranenia spôsobené obyvateľom tejto osady.
 • 27. 6. 2013 poslala moja predchodkyňa list prezidentovi Policajného zboru Tiborovi Gašparovi, v ktorom žiadala jasná vysvetlenie okolností policajného zásahu.
 • 29. 7. 2013 jej bol doručený list, v ktorom boli objasnené okolnosti nariadenia o policajnej razii. Tento list však vyvolával pochybnosti, nakoľko bolo z neho ručne vyčiarknuté slovo „represívno“, ako súčasť názvu pokynu o vykonanie pátracej akcie 100. Navyše sa svedectvá obetí nezhodovali s opisom policajného pokynu.
 • Po preskúmaní prípadu moja predchodkyňa skonštatovala, že polícia nedisponovala Príkazom na vstup do obydlia, ani na domovú prehliadku, a tak svojím konaním nedovoleným spôsobom zasiahla do základného práva osoby na nedotknuteľnosť obydlia. Znepokojujúci bol aj fakt, že policajná inšpekcia tento postup odobrila.
 • 16. 8. 2013 predložila moja predchodkyňa historicky prvú mimoriadnu správu do Národnej rady pre nezákonný postup polície, ktorý vážnym spôsobom narušil základné práva. Jej zistenia vychádzali aj z policajnej razie z roku 2013, ktorá doposiaľ nebola riadne vyšetrená a jej návrhy na zavedenie opatrení, ktoré by predišli podobným situáciám, taktiež, neprijaté zo strany štátnych orgánov.

 • 6. 12. 2013 sa obrátila na vládu SR s vyrozumením, v ktorom vyjadrila nesúhlas so stanoviskom polície na Ministerstvo vnútra SR. Podotkla, že od jej predošlého listu neboli prijaté dostatočné opatrenia na ochranu základných práv a slobôd osôb vystavených policajnému zásahu, ktoré by mohli nastať v budúcnosti.
 • 20. 1. 2014 sa začalo trestné stíhanie pre policajný zásah v Moldave nad Bodvou. Jeho výsledkom však bolo obvinenie obetí razie a nie policajtov, ktorí proti nim zasiahli.
 • 3. 9. 2018 som spolu s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom navštívila Moldavu nad Bodvou a už spomínanú rómsku osadu Budulovskú. Táto návšteva sa niesla v symbolike snahy o nápravu nespravodlivosti, ktorá sa v osade odohrala v roku 2013 a zlepšenie celkovej situácie obyvateľov v tejto osade.
 • 20. 9. 2018 som vyjadrila opakované znepokojenie z vývoja situácie a z pokračujúceho obvinenia obetí z krivej výpovede. Konštatovala som, že mimoriadna správa z roku 2013 nebola prerokovaná a rozhodla som sa zúčastniť súdnych pojednávání v tejto veci na okresnom súde v Košiciach. Obhajca obvinených Roman Kvasnica v jednom z pojednávaní uviedol, že vo vzťahu k obetiam bolo porušené právo na slobodný súdny proces.
 • 10. 1. 2019 som požiadala ESĽP o vstup do konania so stanoviskom tretej strany. Rozhodla som sa tak na základe podnetov viacerých mimovládnych organizácii, ktoré sa na mňa obrátili, aby som zasiahla v tomto prípade.
 • 5. 3. 2020 súd v Košiciach neprávoplatne rozhodol v prospech jednej z obetí razie. Pri tejto príležitostí som vyjadrila nádej, že všetky obete budú právoplatne oslobodené. Proti rozsudku však zasiahla prokuratúra a prípad čaká pokračovanie.
Situáciu naďalej monitorujem a pevne verím, že bude mať vyústenie v prospech obetí.
Zobraziť všetky