DNES SOM OSOBNE UPOZORNILA MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA NA PORUŠOVANIE PRÁV ŽIEN PRI PÔRODOCH

14.06.2021

Dnes som na osobnom stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským poukázala na závažné zistenia vyplývajúce zo správy o dodržiavaní práv žien počas pôrodov.

Minister zdravotníctva si informácie týkajúce sa správy z prieskumu vypočul a s mojimi závermi a odporúčaniami sa stotožnil. Zároveň zdôraznil, že problémy premietnuté v správe by podľa neho v 21. storočí mali byť už dávno vyriešené.


Deklaroval snahu zrealizovať kroky vedúce k zlepšeniu situácie v oblasti dodržiavania práv žien počas pôrodov. Jeho cieľom je zmena systému zdravotnej starostlivosti tak, aby v centre záujmu bol pacient alebo pacientka, v tomto prípade rodička.

Na osobnom stretnutí som ministra zdravotníctva oboznámila so zásadnými informáciami o tom, ako sa na Slovensku dlhodobo porušujú práva žien pri pôrodoch. Zdravotnícky personál ženám napríklad stále vykonáva rutinné nástrihy hrádze, nezabezpečuje dostatočnú anestéziu pri šití, nerešpektuje intimitu a právo žien na súkromie a podobne.

Viac o mojich zisteniach sa dočítate v správe z prieskumu.

Vítam, že minister je naklonený presadzovať v tejto oblasti zmeny, dôležité bude ich premietnutie do praxe.

Na obrázku môže byť 1 osoba, stojaca osoba a interiér
Zobraziť všetky