DNES SOM OSOBNE ODPREZENTOVALA VÝROČNÚ SPRÁVU VO VÝBORE NR SR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

09.05.2019

Dnes som zhodnotila dodržiavanie ľudských práv na Slovensku za rok 2018 pred Výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň som jeho členom predložila aj svoje odporúčanie zaoberať sa požiadavkami rodičov detí, ktoré umreli zavinením lekárskeho personálu v nemocniciach. Problematiku som otvorila, aby som členov výboru upozornila na jej závažnosť a aby sledovali, či budú požiadavky premietnuté do zmeny legislatívy či iných opatrení v praxi.

Vo výročnej správe som za minulý rok skonštatovala 178 porušení základných práv a slobôd v 101 podnetoch. Problematické sú oblasti ochrany práv detí, seniorov a ďalších zraniteľných skupín, napríklad marginalizovaných komunít alebo LGBTI ľudí. Dlhodobo kritickou oblasťou je súdnictvo. Ako po iné roky, aj teraz bolo právo na prerokovanie vecí bez zbytočných prieťahov opakovane najčastejšie porušovaným právom.

Venovala som sa viacerým kľúčovým témam, ktoré kancelária rieši dlhodobo, či už je to prístup k vzdelávaniu a vymanenie sa z generačnej chudoby, ochrana práv detí, policajné postupy ako aj umiestňovanie zadržaných ľudí do nedôstojných vyhradených priestorov. Zároveň som podala dva návrhy na Ústavný súd a po prvýkrát v histórii úradu som vstúpila do konania pred Európskym súdom pre ľudské práva. Otvorila som aj témy týkajúce sa ženských reprodukčných práv, či už ide o šitie po pôrode bez dostatočnej anestézie alebo nezákonné sterilizácie, ktoré na Slovensku stále nie sú vyriešené.

Viac sa dočítate v tlačovej správe: https://bit.ly/2HnFXrd
Zobraziť všetky