DNES SOM ODPREZENTOVALA SVOJE ZISTENIA ZA ROK 2017 VO VÝBORE NR SR

24.04.2018

Dnes som členkám a členom Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny odprezentovala výročnú správu o mojej činnosti so zisteniami o stave ľudských práv na Slovensku za uplynulý rok. Pri približne rovnakom počte podnetov v porovnaní s rokom 2016 stúpol počet porušení ľudských práv takmer dvojnásobne. Zatiaľ čo v roku 2016 išlo o 97 porušení, v minulom roku ich bolo až 177. Okrem toho som skonštatovala 24 porušení ustanovení medzinárodných dohovorov.

Z podnetov od ľudí, ktorí sa na nás v roku 2017 obrátili, som vyhodnotila, že najviac porušovanými právami sú právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a tiež právo domáhať sa svojich práv na súde a inom orgáne. Prichádza nám aj množstvo podnetov, ktoré upozorňujú na ponižujúce zaobchádzanie a mučenie a v mnohých prípadoch musím skonštatovať porušovanie základných ľudských práv. Neustále preto pripomínam, že je potrebné prijať preventívne opatrenia, aby sa neľudskému zaobchádzaniu predchádzalo. Vo výbore táto téma zarezonovala podobne ako aj problematika pretrvávajúcej segregácie a diskriminácie vo vzdelávaní či moja činnosť v prípade hroziacich exekúcií deťom v Žiline.

Poslankyne a poslanci výboru vzali výročnú správu na vedomie a posunuli ju do pléna NR SR. Zhodlo sa na tom 9 prítomných poslankýň a poslancov, len 1 z 10 bol proti.
Zobraziť všetky